Online Radio 7

Online Radio 7 - българските радио станции на едно място


Radio Varna online


Radio Varna online

Radio Varna online

За да може да слушате Радио БНР Варна Онлайн Ви е нужен Windows Media Player.

Radio Varna

На 25.05.1933 година като дирекция към Съюз Родно радио се създава Радиоклуб Варна. Първото предаване стартира в град Варна на 06.01.1934 година на честота 235.1 м. (1276 kHz). На 19.07.1934 година Министерството на ЖПТТ одобрява изграждането на радиостанция и през септември 1934 година стартира тестовото изпробване на Радио Варна. Предавани са разнообразни новини и съобщение с различна продължителност, които съдържат: Български народни песни - соло, класическа музика - вокал и цигулка, новини и актуални събития.

На 6 април 2010 г, Радио Варна прекрати предаването си на средни и малки честоти. Ограничението е елемент от действията за постигане на оптимални разходи на Българското национално радио. На 31 юли същата година излъчването на СВ 774 KHz са възобновени. От април 2011 година Radio Varna предава в Провадия на 105.3 FM, от септември 2012 година предава от ТВРС Рояк с по-голяма мощност.

Radio Varna BNR честоти:
УКВ
Варна - 103.40 FM; Добрич - 88.70 FM; Провадия - 105.30 FM; Каварна - 98.20 FM; Несебър - 88.50 FM;

СВ
Варна - 774 kHz

Radio BNR Varna online

Коментари за Radio Varna online:
Популярни радиа