Online Radio 7

Online Radio 7 - българските радио станции на едно място


Online Radio 7 - Онлайн Радио от България

Online Radio 7 - Онлайн Радио от България

Как да слушам радио онлайн?

За да слушате радио онлайн в Online Radio 7 изберете предпочитаното от вас радио от падащото меню от дясно или от най-слушаните радиа по-долу. В отворилия се прозорец, с вашето радио, натиснете play бутона на съответния плеър и слушайте вашето радио онлайн.

Онлайн излъчването на някои радиа може да се слуша само от HTML 5 браузър, за други радио-предавания ще Ви е нужен flash player или windows media player.


Популярни радиа


Радио онлайн по Интернет

Как работи излъчването на радио онлайн? Ето 4-те етапа, през които преминава онлайн раиото:

  1. Радио звука влиза в кодиращия компютър чрез инсталираната звукова карта;
  2. Кодерът превръща радио-звука получен от звуковата карта във поточен формат и го изпраща на сървъра;
  3. Сървърът изпраща звуковият поток от данни онлайн към плейъра на компютъра на слушателя;
  4. Плейъра конвертира потока от аудио данни обратно в звук, който се възпроизвежда на компютъра на слушателя.

Кодерът
Кодерът обикновено е софтуерна програма, която подготвя радиото за предаване. Той превръща радиото в избрания звуков поточен формат. Кодирането включва изпробването на входящия звуков сигнал и компресирането на информацията във вид удобен за ефективното и изпращане онлайн. Метода за компресиране на дигиталния звук и количеството на използваната компресията определя качеството на радиото, който слушателя чува на компютъра си. Накратко колкото по-широка е честотната лента, толкова по-добър ще е радио звука, който ще чува слушателя. След като кодирането приключи, получения поток от аудио данни се разпраща по отделената за целта линията към сървъра.

Сървърът
Сървърът препакетира потока от аудио данни за предаване онлайн и управлява доставката на този поток на потребителите. Софтуера на сървъра е създаден така че да управлява изпращането на множество потоци от аудио данни. Той също следи броя на слушателите и събира данни за тях. Към всеки слушател се изпраща отделен поток от аудио данни, което изисква голяма широчина на честотната лента. Например много радиостанции излъчващи онлайн използват 20 kbps поток от аудио данни. Ако се използва сървър който да позволява максимум 25 слушатели едновременно тогава ще имате нужда от над 500 kbps онлайн връзка.

Интернет
Интернет осигурява онлайн връзката между сървъра и компютъра на слушателя. Информацията се изпраща във вид на дигитални данни.

Плейър
Плейърът транслира потока от аудио данни в звуков сигнал, който да може да бъде чут от слушателя. Той обикновено представлява някакво приложение на компютъра на потребителя, но може да бъде и самостоятелно устройство което или работи в комбинация с компютъра, или напълно самостоятелно, Плейърът получава пакетите данни, подрежда ги в правилния ред, изисква липсващите пакети да бъдат изпратени повторно и декодира данните в звук. За да се намалят дупките поради забавени или липсващи пакети от данни, плейърът задържа данните за известно време в буфера си.