Online Radio 7

Online Radio 7 - българските радио станции на едно място


Radio Antola online


Radio Antola online

Radio Antola online

Радио Антола в момента няма онлайн излъчване!


Radio Antola

Радио Антола е 24-часово самостоятелно радио, излъчващо музика и последни новини, създадено през 1997 г. в гр. Попово. Обхваща радиус от 70-80 км. Излъчва от лична предавателна кула, намираща се до село Посабина, община Попово. Излъчването гарантира абсолютно покритие на община Попово и община Опака и отделно градовете Разград, Търговище, Омуртаг и Стражица. Състава на радиото е от мотивирани, млади и предприемчиви, компетентни специалисти.

Главната идея на Radio Antola е да спомогне за навременната осведоменост на своята аудитория. Запазвайки непрестанна връзка с тях, радиостанцията предава актуални обществено-социални теми. В предаванията са лансирани информационни, културно-исторически и весели тематики, изразяващи типичните особености на района. В своята дейност екипът спазва приоритетно максимата за съпричастност, либералност и точност в обществената си изява, чрез която помага за установяването на подходяща и с добри перспективи бизнес среда в гр. Попово и района. Не на последна място екипът на Радио Антола имат за цел да предлагат пример за ползване на естествен и коректен български език, формиране на музикални интереси и формиране на хубаво настроение у своята слушателска аудитория.

Слушателите на Radio Antola са на възрастовия диапазон между 18 до 40 години. Състои се хора с разнообразен обществен статус и образователна степен. Съгласно анкетиране на различни слушатели, Радио Антола звучи като музикален фон на трудовия процес на работещите, помага за навременната информираност на работещите в културно-образователния сфера и допринася за добро настроение на слушателите.

Предаванията са изпълнени с актуални новини от града и района, предоставя се информация за всичко, което е свързани с секидневието на жителите в Попово и околията. Прегледа на новините съдържа по-важните събития от деня на областно, районно и национално ниво. Вечерните предавания са с основен забавен елемент с интересна информация от България и света. По отношение на музиката вида на Радио Антола е съобразен с идеята за създаване на актуално, модернистични и голямо радио – списък с песни, в който фигурират само класически парчета от преди 10 г. до момента.

Radio Antola FM честоти:
Попово - 89.50 FM;

Radio Antola online

Коментари за Radio Antola online:
Популярни радиа